Eventové plagáty pre rádio Rapeš

Plagáty

Plagáty na podujatia IRš rapeš: študentského rádia žilinskej univerzity

Počas štúdia som ako grafik dobrovoľne vypomáhal v študentskom rádiu Rapeš. Staral som sa o prípravu promo materiálov, letákov, plagátov a obsah pre sociálne siete. Najväčšou výzvou bolo vymyslieť originálny plagát takmer každý mesiac popri škole a práci na voľnej nohe – obzvlášť, keď sa podujatia opakovali a pre niektoré som robil plagát každý rok.